Tích hợp Zalo

Tài khoản Zalo tích hợp phải là tài khoản Zalo OA Doanh nghiệp trả phí.

 1. Tìm và chọn ứng dụng Zalo trên danh sách ứng dụng tích hợp.

 2. Chọn Thêm liên kết.

 3. Nhập Tên tích hợp

 4. Chọn Kết nối với Zalo OA

 5. Tích chọn Đồng ý và chọn Cho phép.

 1. Điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Zalo. Các tích hợp Zalo phải có OA khác nhau.

Lưu ý: Tích hợp Zalo có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Khi tích hợp Zalo hết hạn, bạn hãy đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản Zalo trên LadiFlow

Ngay sau khi tích hợp, tất cả các khách hàng đang Quan tâm OA của bạn sẽ tự động trong danh sách khách hàng. Ngoài ra, nếu khách hàng chưa quan tâm OA cũng sẽ tự động vào danh sách khách hàng của bạn khi có các thao tác tương tác với OA như:

 • Gửi tin nhắn văn bản với OA

 • Nhấn vào nút Tin nhắn trên trang cá nhân của OA

 • Thực hiện cuộc gọi với OA

 • Chập nhận cuộc gọi từ OA

 • Nhấn các nút trên menu thuộc thiết lập của BOT

Last updated