Kênh tin nhắn

LadiFlow cung cấp 6 kênh tin nhắn sau:

  • Email

  • SMS

  • Zalo ZNS

  • ZALO quan tâm

  • AI Call

  • Messenger

Last updated