Quan tâm Zalo OA từ (Profile, Button, Widget)

Sự kiện khi khách hàng quan tâm tài khoản Zalo OA của bạn.

Trigger hoạt động khi có ai đó:

 • Chủ động chọn quan tâm tài khoản Zalo OA

 • Nhấn vào button quan tâm( nhận tin nhắn) trên Website có gắn SDK và button của LadiFlow.

Zalo OA (Zalo Official Account) là trang kinh doanh chính thức của một cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo. Đây là nơi để người bán hàng đăng tải hình ảnh, thông tin cũng như ra mắt hoặc quảng cáo sản phẩm.

 1. Chọn Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Quan tâm Zalo OA từ (Profile, Button, Widget).

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm Trigger nhanh hơn.

 1. Chọn tài khoản Zalo kết nối. Nếu bạn chưa có hãy tích hợp thêm( xem thêm tại Tích hợp Zalo)

Lưu ý: tài khoản Zalo của bạn phải là tài khoản Zalo OA.

 1. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

 2. Chọn thiết lập hoạt động của trigger: quan tâm profile, Button, Widget.

 • Quan tâm profile: Trigger hoạt động khi có ai đó quan tâm tài khoản Zalo OA của bạn.

 • Button: khi có ai đó click vào button có mã nhúng của LadiFlow quan tâm zalo trên website/landing page của bạn. Website của bạn phải có mã nhúng của LadiFlow thì trigger mới hoạt động. Dưới đây là ví dụ kết quả sau khi tích hợp trên website của bạn:

 • Widget: khi có ai đó click vào button có mã nhúng của LadiFlow, giao diện sẽ hiển thị thêm thông tin tài khoản zalo OA của bạn. Website của bạn phải có mã nhúng của LadiFlow thì trigger mới hoạt động. Dưới đây là ví dụ:

 1. Chọn kiểm tra để kiểm tra tài khoản zalo của bạn, đảm bảo tài khoản đó vẫn đang hoạt động.

Lưu ý: khi có ai đó quan tâm Zalo OA của bạn, hệ thống sẽ tự động tạo mới khách hàng nếu chưa tồn tại khách hàng đó trên LadiFlow.

Gợi ý các hành động phù hợp:

 • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký sequence...

 • Gửi Zalo quan tâm

 • Gửi thông báo Telegram, Slack, Email.

Last updated