Tích hợp Bitrix24

Thêm tích hợp Bitrix24

 1. Tìm và chọn ứng dụng Bitrix24.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Điền đường dẫn tới Bitrix của bạn vào API URL.

Thêm ứng dụng trên Bitrix24

 1. Mở 1 cửa sổ trình duyệt mới, truy cập Bitrix24 và đăng nhập với tài khoản của bạn.

 2. Tạo 1 ứng dụng cục bộ .

  • Chọn Ứng dụng, sau đó chọn Tài nguyên cho nhà phát triển.

  • Chọn Khác

  • Chọn Ứng dụng cục bộ

  • Điền các thông tin để tạo. Trong đó Đường dẫn xử lý và đường dẫn cài đặt ban đầu bạn điền đường dẫn URL chuyển hướng trên LadiFlow .

 • Thông tin các quyền:CRM, người dùng (tối thiểu), người dùng (cơ bản).

 • Chọn Lưu.

 1. Tạo tương tự 1 ứng dụng Webhook ra ngoài.

 • Cài Đặt, chọn Tài nguyên cho nhà phát triển, sau đó chọn Khác. Chọn Webhook ra ngoài.

 • Điền thông tin vào form sau đó chọn Lưu.

 • URL xử lý của bạn: dán Url webhook từ form LadiFlow.

 • Chọn các sự kiện: Contact updated, contact created, deal created, deal updated

Nhập các thông tin vào form thêm mới liên kết trên LadiFlow với dữ liệu bạn vừa tạo

 1. Trên Bitrix24 đóng tab Khác, chọn Tích hợp.

Chọn ứng dụng cục bộ bạn vừa tạo, chọn Sửa.

 1. Copy client_id paste vào Client ID trên form thêm liên kết LadiFlow.

 1. Copy Khóa ứng dụng (client_secret) paste vào Client Secret trên form thêm liên kết LadiFlow.

 1. Chọn Xác thực, điền Tên liên kếtchọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Bitrix24.

Last updated