Tìm kiếm flow

Bạn có thể tìm kiếm flow bằng cách sử dụng bộ lọc và công cụ tìm kiếm trên màn hình

1. Lọc theo trạng thái Flow

Một Flow có 2 trạng thái: Bản nháp và đã xuất bản. Bạn có thể lọc theo trạng thái để xem danh sách flow tương ứng bằng cách click vào trạng thái muốn lọc.

2. Lọc theo tag

Bạn có thể lọc theo tag đã gắn trong flow. Bạn cũng có thể chọn lần lượt các tag muốn lọc nếu muốn lọc nhiều tag đồng thời.

3. Tìm kiếm theo tên

Công cụ tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm theo tên flow. Nhập từ khóa muốn tìm kiếm và ấn enter để xem danh sách theo từ khóa đang tìm

4. Lọc theo loại trigger

Bạn có thể chọn loại trigger để tìm ra các flow có loại trigger đó. LadiFlow cung cấp tính năng lọc theo nhiều loại trigger.

Tìm kiếm loại trigger theo nền tảng, tên trigger

Chọn loại trigger muốn áp dụng lọc

Lưu ý:

  • Nếu lọc theo loại trigger, chỉ lọc được Flow có trigger đã kích hoạt.

  • Với các Flow đã có trước ngày 5/12/2023, để lọc theo loại Trigger bạn truy cập vào từng trigger tắt kích hoạt và kích hoạt lại để dữ liệu cập nhật mới nhất.

5. Lọc theo tài khoản cấu hình

Bạn có thể chọn các tài khoản cấu hình, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các flow có tài khoản cấu hình đó trong trigger và hành động.

Bạn có thể kết hợp các bộ lọc và tìm kiếm để tìm ra flow mong muốn.

Last updated