Gửi thông báo Email

Gửi thông báo Email cho 1 hay nhiều người thông báo. Tính năng thường được sử dụng khi gửi thông báo email cho chủ cửa hàng về đơn hàng mới,...

  1. Chọn + Thêm hành động, tìm và chọn hành động Gửi thông báo Email.

  2. Nhập các thông tin của email, nếu bạn muốn gửi thông báo tới nhiều email hãy viết các email cách nhau bằng dấu phẩy như hình sau.

Lưu ý:

  • Địa chỉ gửi email mặc định của LadiFlow.

  • Có thể gửi tối đa 5 địa chỉ email.

  • Đảm bảo email đúng địa chỉ trước khi xuất bản.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated