Tạo bản ghi trên Mắt Bão

  1. Truy cập trang quản trị tên miền của Mắt Bão và nhập thông tin tài khoản: https://id.matbao.net/users/login/.

  2. Chọn Tên Miền.

  3. Click chọn tên miền cần tạo bản ghi và chọn Quản lý DNS.

Mắt bão hiện tại có 2 giao diện cấu hình trỏ DNS, bạn xem mình đang sử dụng giao diện nào thì sử dụng theo hướng dẫn của giao diện đó.

Giao diện cũ

  1. Chọn Tên miền

  2. Chọn Quản lý DNS

  3. Lần lượt thêm các bản ghi vào tên miền.

Giao diện mới

  1. Chọn Tên miền

  2. Chọn Quản lý tên miền

  3. Chọn Cấu hình DNS nâng cao(Quản lý DNS)

Tạo lần lượt các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu. Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên Mắt Bão.

Last updated