Facebook

Các trigger trên Facebook

LadiFlow cung cấp các Trigger trên nền tảng Facebook như sau:

  • Subscribe từ Widget button: Sự kiện Khách hàng nhấn vào button nhắn tin với Page trên website của bạn.

  • Subcribe từ m.me link: Sự kiện Khách hàng quét QR hoặc truy cập m.me link.

  • Subcribe từ Widget checkbox: Sự kiện Khách hàng tích chọn vào checkbox nhắn tin với Page trên website của bạn.

  • Comment Keywords: Sự kiện khi khách hàng bình luận vào 1 bài viết trên Page Facebook của bạn.

  • Thêm JSON vào Ads: Sự kiện khi có ai click vào quảng cáo Facebook của bạn.

  • Khi có Lead mới từ FB Lead Ads Form: Sự kiện khi có khách hàng xác nhận biểu mẫu Facebook Lead ads Form.

Last updated