Tạo các bản ghi trên PA Việt Nam

  1. Truy cập trang quản trị tên miền của P.A Việt Nam và nhập thông tin tài khoản: https://access.pavietnam.vn/

  2. Chọn Tên miền muốn tạo bản ghi

  3. Tại tab Default/ Cấu hình domain, nhập lần lượt các cấu hình bản ghi mà LadiFlow yêu cầu

Tạo lần lượt các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu.

Nếu chưa thấy các bản ghi đã tạo, hãy đăng xuất khỏi tài khoản PA Vietnam và đăng nhập lại.

Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên PA Việt Nam.

Last updated