Phân biệt Zalo quan tâm và Zalo ZNS

Zalo OA (Zalo Official Account) là trang kinh doanh chính thức của một cá nhân kinh doanh/ doanh nghiệp/ nhãn hàng/ tổ chức và cộng đồng trên Zalo. Đây là nơi để người bán hàng đăng tải hình ảnh, thông tin cũng như ra mắt hoặc quảng cáo sản phẩm.

Để có tài khoản Zalo OA, bạn phải đăng ký với Zalo.

Để tích hợp với LadiFlow, tài khoản Zalo OA của bạn phải là tài khoản OA doanh nghiệp trả phí ( đã mua gói dịch vụ của Zalo).

Zalo quan tâmZalo ZNS

Định nghĩa

Dịch vụ Zalo quan tâm dịch vụ gửi tin nhắn cho những khách hàng quan tâm Zalo OA của bạn

Dịch vụ Zalo ZNS cho phép doanh nghiệp quản lý các mẫu thông báo của OA và tương tác với khách hàng thông qua số điện thoại liên kết với tài khoản Zalo sử dụng các mẫu thông báo mà bạn đã đăng ký với Zalo

Điều kiện gửi tin

 • Bạn có tài khoản Zalo OA

 • Khách hàng đã quan tâm Zalo OA của bạn

 • Bạn có tài khoản Zalo OA

 • Có thông tin số điện thoại khách hàng có tài khoản Zalo

Nội dung

 • Tin tư vấn

 • Tin giao dịch

 • Tin truyền thông

 • Đăng ký các tin nhắn mẫu với Zalo

 • Tin nhắn theo mẫu của Zalo

Thời gian gửi tin

 • Tin tư vấn: 24/24

 • Tin giao dịch: 24/24

 • Tin truyền thông: 6h->21h59

Chỉ có thể gửi từ 6h->21h59

Một số mẫu tin Zalo ZNS tham khảo:

Last updated