Segments

Quản lý phân khúc khách hàng của bạn

Segment là gì?

Segment hay còn được gọi là Phân khúc khách hàng được sử dụng để chia nhỏ tập khách hàng thành các nhóm dựa trên những đặc điểm mục tiêu chung để đội ngũ marketing hoặc doanh nghiệp có thể tiếp thị cho từng nhóm nhỏ hiệu quả và phù hợp.

Khi tạo một phân khúc, bạn sẽ đặt các điều kiện để lọc các địa chỉ liên hệ dựa trên thông tin có sẵn trong đối tượng của bạn. Mỗi phân khúc trong LadiFlow có thể bao gồm các điều kiện hoặc các nhóm điều kiện khác nhau.

Sử dụng Segment trong LadiFLow

Segment được sử dụng để nhắm mục tiêu cho một chiến dịch marketing với một nhóm khách hàng cụ thể( tương đương với việc xác định đối tượng nhắm mục tiêu khi chạy quảng cáo Facebook).

Ví dụ: Bạn có thể gửi một chiến dịch Email Marketing đến một Segment ( độ tuổi từ 25 đến 40). LadiFlow sẽ tự động lọc ra tất cả khách hàng trong Segment đó có thông tin địa chỉ Email, sau đó LadiFlow sẽ gửi email bạn đã thiết lập trong chiến dịch tới các khách hàng này.

LadiFlow tự động tạo cho bạn 6 Segments sau:

 • New subscribers: khách hàng mới tạo trong vòng 14 ngày.

 • SMS subscribers: khách hàng có thông tin số điện thoại.

 • Email subscribers: khách hàng có thông tin email và email đã xác thực.

 • Zalo subscribers: khách hàng tương tác trên Zalo.

 • Facebook subscribers: khách hàng tương tác trên Facebook page.

 • Email complaint subscribers: khách hàng đã từng comlaint về email bạn gửi.

Tạo Segment

 1. Chọn Khách hàng, sau đó chọn Quản lý Segment.

 2. Chọn Tạo Segment mới.

 3. Nhập tên Segment và các điều kiện dữ liệu.

 1. Chọn Thêm nhóm điều kiện nếu muốn thêm 1 nhóm điều kiện, khi đó biểu thức logic giữa các nhóm điều kiện là OR (Hoặc), biểu thức logic giữa các điều kiện trong cùng 1 nhóm điều kiện là AND (Và).

 2. Chọn Lưu.

Lưu ý: Tên Segment không được trùng nhau.

Bạn có thể đặt điều kiện Segment theo:

 • Theo trường thông tin của khách hàng: họ và tên, số điện thoại, email....

 • Theo thời gian: ngày sinh, ngày có đơn hàng cuối...

 • Theo Tag

 • Theo các thông tin khác: trường tuỳ chỉnh, mạng xã hội...

Với các thông tin khác nhau, LadiFlow cung cấp biểu thức so sánh khác nhau tương ứng giúp bạn và doanh nghiệp có thể tạo nhóm khách hàng đa dạng.

Sửa Segment

Chọn Segment muốn sửa và chọn Sửa.

Cập nhật các thông tin sau đó chọn Lưu.

Lưu ý: Bạn chỉnh sửa Segment mà có Campaign đã chạy thì tập dữ liệu của Campaign đó sẽ không thay đổi. Chỉ với những Campaign chạy sau khi Segment được chỉnh sửa sẽ cập nhật theo tập khách hàng mới.

Xoá Segment

Để xoá từng Segment, chọn Segment muốn xoá sau đó chọn Xoá.

Để xoá nhiều Segment, chọn các Segment muốn xoá sau đó chọn Hành động, Xoá.

Xác nhận hành động xoá bằng cách chọn Xoá.

Nếu bạn xoá Segment mà có Campaign đang/đã chạy thì dữ liệu của Campaign sẽ không bị ảnh hưởng.

Tại sao bạn nên sử dụng Segments

 1. Hiểu rõ hơn về khách hàng.

 2. Tối ưu hoá chiến lược tiếp thị.

 3. Tiết kiệm chi phí quảng cáo.

 4. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

 5. Tạo ra sự cạnh tranh.

 6. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp.

Last updated