Khi có ai đó click vào link

Sự kiện khi khách hàng click vào link gắn vào email

Trigger hoạt động khi có bất kì 1 khách hàng nào click vào link trong Email được gửi từ Ladiflow. Email được gửi trên LadiFlow có thể từ Campaign, Sequence hay Trigger.

  1. Tìm và chọn Trigger Khi có ai đó click vào link như hình dưới đây.

  1. Điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  2. Nhập đường dẫn mong muốn.

Lưu ý:

  • Trigger hoạt động khi khách hàng click vào link từ ứng dụng Email. Nếu khách hàng chuyển tiếp Email sang cho 1 người khác, và người đó click vào link, Trigger vẫn hoạt động với khách hàng ban đầu.

  • Email chứa đường dẫn cài đặt trong Flow có thể gửi trước hoặc sau khi Trigger được kích hoạt.

Last updated