Đăng ký mới (All channel)

Khi có khách hàng mới trên tất cả các nền tảng mà bạn đã tích hợp với LadiFlow.

Trigger hoạt động khi có 1 khách hàng mới được tạo trên LadiFlow. Khách hàng từ tất cả các kênh đã tích hợp với LadiFlow hoặc khách hàng bạn tự tạo.

Ví dụ 1 khách hàng mới tương tác với page Facebook của bạn hoặc 1 đơn hàng với khách hàng mới được tạo trên Sapo sẽ kích hoạt trigger này.

  1. Chọn Thêm Trigger, sau đó chọn Đăng ký mới (All channel) ( chế độ Classic Builder). Chọn Thêm mới, trong tab Trigger chọn Đăng ký mới (All channel) (chế độ Flow Builder).

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm Trigger nhanh hơn.

  1. Chọn thêm hành động vào trong kịch bản flow. Với các hành động khác nhau, Trigger sẽ yêu cầu kết nối tài khoản trên nền tảng tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy tích hợp tại phần Tích hợp.

  1. Điền các thông tin Thiết lập trigger.

Để thêm các điều kiện kích hoạt trigger xem thông tin tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Trigger chỉ hoạt động khi đã kích hoạt. Chỉ có thể kích hoạt trigger khi Flow đã xuất bản.

Last updated