Tạo các bản ghi trên GoDaddy

  1. Truy cập trang quản trị tên miền của GoDaddy và nhập thông tin tài khoản.

  2. Trong phần Domain Manager (Quản lý tên miền), click vào tên miền bạn đang muốn trỏ.

  3. Kéo xuống phần Additional Setting (Thiết lập bổ sung) và chọn Manage DNS

  1. Lần lượt thêm các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu.

Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên PA Việt Nam.

Last updated