Triggers

Là các sự kiện để kích hoạt kịch bản

Trigger là sự kiện để kích hoạt kịch bản. Các sự kiện có thể từ nhiều kênh tương tác khác nhau Facebook, Zalo, Tiktok... hoặc chính trên LadiFlow. Ví dụ khi khách hàng bình luận vào bài viết, khi khách hàng nhắn tin cho trang Facebook, khi đơn hàng mới được tạo ...

Chỉ thực hiện chuỗi hành động với khách hàng thực hiện kích hoạt trigger.

Bạn nên lựa chọn các hành động tương ứng với nền tảng đang tương tác với khách hàng.

Trigger chỉ hoạt động khi đã kích hoạt.

Chỉ có thể kích hoạt trigger khi Flow đã xuất bản.

Tuỳ theo từng hành động, hệ thống có thể yêu cầu các thông tin khác nhau.

Hãy lựa chọn các Trigger phù hợp để tránh thực hiện vòng lặp kịch bản nhiều lần với cùng 1 khách hàng.

Chỉnh sửa tên Trigger trong Flow

  1. Đưa con trỏ chuột vào vị trí tên Trigger.

  1. Nhập tên mới.

  1. Chọn Lưu Trigger để lưu thông tin.

Thay đổi tên Trigger giúp bạn dễ dàng quản lý các trigger trong Flow.

Xoá Trigger trong Flow

  1. Chọn xem 1 trigger hoặc 1 hành động khác, không phải trigger bạn muốn xoá. Dưới đây tôi muốn xoá Trigger Gắn tag Đã đặt đơn.

  1. Di chuyển con trỏ chuột vào trigger muốn xoá để hiển thị icon thùng rác.

  1. Chọn vào icon thùng rác để xoá.

Lưu ý: Nếu bạn đang chỉ duy nhất 1 Trigger trong Flow, để xoá Trigger đó hãy thêm 1 trigger khác hoặc hành động và thực hiện các thao tác trong Xoá Trigger trong Flow

Last updated