Links

Quản lý tên miền

Nếu bạn đã có tên miền( Business Email), bạn hãy sử dụng tên miền để gửi email. Đầu tiên, bạn cần thêm và xác thực tên miền.
 1. 1.
  Chọn Cài đặt, sau đó chọn Quản lý tên miền.
 2. 2.
  Chọn Thêm tên miền.
 3. 3.
  Nhập tên miền của bạn.
 4. 4.
  Chọn Thêm tên miền. Sau khi thêm tên miền thành công, hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi DNS cần thêm như sau:
 5. 5.
  Truy cập vào kênh quản lý tên miền của bạn, tạo lần lượt các bản ghi DNS với các thông tin hệ thống hiển thị. Sau đó chọn Xác thực.
  Xem thêm hướng dẫn tạo bản ghi trên trang quản lý tên miền tại Cách tạo bản ghi theo tên miền trên các website quản lý tên miền
Lưu ý: bản ghi cần khoảng thời gian vài phút tới vài tiếng để áp dụng, do đó hãy chờ nhiều nhất 1 ngày.
Trạng thái xác thực tên miền trên LadiFlow là trạng thái xác thực DKIM. Để kiểm tra các phương thức xác thực SPF, DMARC vui lòng xem hướng dẫn sau Chủ động kiểm tra xác thực danh tính DKIM, SPF, DMARC

Xác thực DKIM

DKIM là 1 trong số các phương pháp để xác thực tên miền, khi được xác thực danh tính người gửi của bạn sẽ được tăng lên. Do đó, tỷ lệ vào inbox tăng, tỷ lệ vào spam giảm.
LadiFlow tự động thêm bản ghi vào tên miền để xác thực DKIM, bạn cần tạo lần lượt các bản ghi trên kênh quản lý tên miền của bạn.
Xem các lưu ý khi xác thực DKIM tại Lưu ý khi xác thực DKIM.

Xác thực SPF

 1. 1.
  Bạn cần chọn nền tảng gửi và nhận mail để lấy bản ghi SPF.
 2. 2.
  Sau đó tạo bản ghi DNS theo dữ liệu của LadiFlow.
Bạn chỉ có thể tạo một bản ghi SPF cho tên miền của mình. Nếu bạn có bản ghi SPF hiện có, bạn sẽ cần phải sửa đổi bản ghi hiện có của mình thay vì tạo bản ghi SPF mới.
Các lưu ý khi tạo bản ghi SPF tại đây Lưu ý khi xác thực SPF.

Xác thực DMARC

Bạn cần tạo bản ghi DMARD giống như LadiFlow yêu cầu.
Để kiểm tra xác thực và các lưu ý khi tạo bản ghi, vui lòng xem thêm tại Các lưu ý khi gửi Email bằng domain của bạn
Khi tên miền đã được xác thực, bạn có thể sử dụng bằng cách tích hợp thêm Email tên miền đó, xem thêm tại đây Tích hợp Email.