Tạo các bản ghi trên Vietnix

Truy cập trang chủ Vietnix tại https://vietnix.vn/

Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại Vietnix để đăng nhập.

Bước 2: Tại trang quản trị dịch vụ bạn chọn mục Quản lý tên miền sau đó chọn tên miền cần trỏ và chọn Quản lý.

Sau đó chọn Quản lý DNS để cập nhật hoặc thêm bản ghi

Bước 3: Tạo lần lượt các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu.

Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên Vietnix.

Last updated