Khi tạo đơn đặt hàng mới

Trigger sử dụng khi có đơn đặt hàng mới trên tài khoản KiotViet.

  1. Chọn trigger Khi đơn đặt hàng mới.

  2. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Nếu người đặt hàng trong đơn đặt hàng chưa tồn tại trên LadiFlow, hệ thống sẽ tạo mới khách hàng tương ứng.

  • Hệ thống vẫn lưu thông tin: mã đơn hàng, doanh thu đơn hàng, các sản phẩm trong đơn hàng ... vào thông tin khách hàng đặt đơn.

  • Hệ thống không lưu thông tin đơn đặt hàng vào thông tin đơn hàng của khách hàng và không ghi nhận doanh thu đối với đơn đặt hàng.

Last updated