Hướng dẫn tích hợp

Hướng dẫn tích hợp tài khoản với các nền tảng khác

Các tài khoản tích hợp LadiFlow cần có đủ các quyền mà LadiFlow yêu cầu, nếu không hệ thống sẽ báo lỗi.

Kể từ sau thời điểm tích hợp trên LadiFlow thành công:

  • Tất cả khách hàng mới tạo trên các nền tảng đã tích hợp đều được đồng bộ sang LadiFlow.

  • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng.

  • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng.

  1. Chọn Tích hợp, tìm và chọn ứng dụng muốn tích hợp.

  2. Chọn Thêm liên kết .

  3. Thực hiện điền tên tích hợp, đăng nhập và chọn lưu liên kết để hoàn thành.

Riêng với Facebook, bạn cần chọn tài khoản Page tích hợp. Nếu bạn có nhiều Page hãy tích hợp nhiều lần.

Ngoài ra, 1 số nền tảng có các yêu cầu khác bạn xem hướng dẫn tích hợp dưới đây:

Tích hợp Zoom

Tích hợp LadiSales, LadiChat

Tích hợp Telegram

Tích hợp Shopify

Tích hợp Tiktok

Tích hợp Getfly

Last updated