Khi một đơn hàng được thanh toán thành công

Sự kiện khi đơn hàng từ các nền tảng khác đổi sang trạng thái thanh toán thành công.

Trigger hoạt động khi có 1 đơn hàng thanh toán thành công trên LadiSales, Shopify, Haravan, Sapo, Woocomerce, Nhanh.vn, KiotViet... Tuỳ theo từng nền tảng, bạn chọn trigger Đơn hàng được thanh toán tương ứng. Bạn phải tích hợp tài khoản với các nền tảng trên để trigger hoạt động.

Bạn phải tích hợp tài khoản với các nền tảng trên để trigger hoạt động.

Lưu ý lựa chọn hành động phù hợp với Trigger:

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu có thông tin số điện thoại tại đơn hàng hoặc đã có dữ liệu số điện thoại của khách hàng trên LadiFlow

  • Gửi Email nếu có thông tin địa chỉ email( đã xác thực) của khác hàng trên đơn hàng hoặc trên LadiFlow

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • Các hành động khác: gửi tin Zalo Quan tâm, Messenger sẽ không thể thực hiện được nếu khách hàng đó chưa từng tương tác với Page Facebook hoặc tài khoản Zalo OA của bạn.

  1. Chọn +Thêm trigger, tìm và chọn trigger Đơn hàng được thanh toán theo tền tảng bạn muốn gắn trigger.

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm Trigger nhanh hơn.

  1. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Bạn cần phải tích hợp với nền tảng muốn gắn trigger.

  • Khi đơn hàng được thanh toán, LadiFlow tạo mới một khách hàng trên danh sách khách hàng của bạn nếu email khách hàng trong đơn chưa có trên LadiFlow, ngược lại hệ thống tự động cập nhật dữ liệu theo thông tin đơn hàng trên các nền tảng đó.

  • Dựa theo email trong đơn hàng trên LadiSales, hệ thống thực hiện trigger với khách hàng đó.

  • Trigger Khi một đơn hàng được thành toán thành công không thể thực hiện hành động Gửi tin Zalo quan tâm và gửi tin Messager nếu chưa có tài khoản Zalo, Facebook của khách hàng đó.

Last updated