LadiChat Keywords

Trigger hoạt động khi có tin nhắn mới trên LadiChat. Bạn có thể tuỳ chỉnh từ khoá trong tin nhắn của khách hàng để kích hoạt trigger.

Gợi ý các hành động phù hợp:

 • Gửi tin LadiChat

 • Gửi Email nếu thông tin email (đã xác thực) trên LadiFlow

 • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

 • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký Sequence, thêm trường tuỳ chỉnh....

 1. Chọn +Thêm trigger tìm trigger LadiChat Keywords.

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm Trigger nhanh hơn.

 1. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

 2. Chọn điều kiện kích hoạt trigger: tin nhắn chứa từ khoá cụ thể, tin nhắn chứa từ khoá bất kỳ.

 3. Nhâp từ khoá chứa và loại trừ nếu có. Để thêm từ khoá, bạn hãy nhập từ khoá mong muốn sau đó nhấn enter để thêm:

 4. Bật/Tắt điều kiện hoạt động của trigger khi tin nhắn có chứa email hoặc số điện thoại.

 5. Chọn lưu lại địa chỉ email, số điện thoại trong tin nhắn nếu bạn muốn tự động cập nhật địa chỉ email, số điện thoại của khách hàng theo email và số điện thoại mà khách hàng gửi.

 6. Chọn mục kiểm tra, kiểm tra tài khoản Facebook của bạn để đảm bảo trigger sẽ hoạt động.

 7. Chọn Lưu Trigger để lưu dữ liệu.

Lưu ý: Khi có một tin nhắn mới, hệ thống tự động tạo một khách hàng trên Ladiflow nếu đó là khách hàng mới.

Last updated