Links

Zalo ZNS

Hướng dẫn thiết lập gửi tin nhắn Zalo ZNS
Gửi tin nhắn Zalo ZNS thông qua tài khoản Zalo OA của bạn.
 1. 1.
  Chọn tin nhắn mẫu. Nếu bạn chưa có tin nhắn mẫu nào, hãy liên hệ CSKH để đăng ký.
Với mỗi mẫu tin nhắn khác nhau, Zalo sẽ yêu cầu các thông tin khác nhau.
Bạn không thể tự tuỳ chỉnh tin nhắn, ví dụ thêm nút trong tin nhắn.
Thời gian gửi tin 6h->21h59
 1. 3.
  Điền nội dung thiết lập tin nhắn bằng cách chọn các trường thông tin trên LadiFlow tương ứng với các nội dung Zalo yêu cầu.
 2. 4.
  Chọn các hành động bổ sung: hành động khi gửi tin thành công, hành động khi gửi tin thất bại.
 3. 5.
  Chọn tài khoản Zalo OA thực hiện hành động. Nếu bạn cha có bạn có thể chọn Kết nối tài khoản mới.
 4. 6.
  Chọn mục kiểm tra, nhập số điện thoại để nhận tin nhắn zalo bạn vừa thiết kế.
Để đảm bảo tin ZNS gửi thành công ngoài trước 6h và sau 21h59, bạn hãy đặt thêm 1 hành động Hẹn giờ ngay trước khi gửi tin ZNS và cài đặt như hình sau
Lưu ý:
 • Gửi tin nhắn zalo ZNS chỉ gửi được nếu thông tin số điện thoại của khách hàng chính xác và số điện thoại đã có tài khoản zalo.
 • Nội dung thiếp lập tin nhắn đúng theo định dạng yêu cầu của mẫu bạn đã chọn. Nếu không việc gửi tin Zalo ZNS sẽ thất bại.
 • Nên kiểm tra tin ZNS để đảm bảo dữ liệu thiết lập đã chính xác.

Nhập biến tuỳ chỉnh khi thiết lập tin nhắn

Bạn có thể tự tìm kiếm tên trường để chọn, ngoài ra hệ thống cho phép bạn nhập biến tuỳ chỉnh bằng cách điền vào ô sau theo cấu trúc {{Tên trường}}, sau đó bạn nhấn Enter để xác nhận chọn.
Bạn có thể xem biến tuỳ chỉnh của các trường tuỳ chỉnh tại mục Cài đặt, sau đó chọn Trường tuỳ chỉnh. Để nhập các giá trị mặc định, thời gian xem thêm tại Cấu hình các giá trị mặc định khi sử dụng trường tùy chỉnh trong tin nhắn
Lưu ý:
 • Tên biến tuỳ phải đúng, tương ứng với từng trường thông tin của khách hàng. Nếu bạn điền sai, thông tin trên tin nhắn Zalo ZNS sẽ bị thiếu.
Last modified 1mo ago