Tích hợp Shopify

Kể từ sau thời điểm tích hợp Shopify trên LadiFlow thành công:

 • Tất cả khách hàng mới tạo đều được đồng bộ sang LadiFlow

 • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng

 • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng

 1. Tìm và chọn ứng dụng Shopify.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Điền đường dẫn shopify của bạn vào API URL, điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

 3. Sao chép Url Webhook.

 4. Truy cập vào Shopify, chọn Cài đặt, sau đó chọn Thông báo.

 5. Kéo xuống cuối trang, chọn Tạo Webhook.

 1. Điền thông tin vào biểu mẫu tạo hook và chọn Lưu:

  • Sự kiện: Tạo khách hàng

  • Định dạng: JSON

  • URL: đường dẫn bạn vừa copy ở bước 4.

 2. Tạo thêm 1 webhook nữa với nội dung như sau:

  • Sự kiện: Tạo đơn hàng

  • Định dạng: JSON

  • URL: đường dẫn bạn vừa copy ở bước 4.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Shopify.

Last updated