Tạo các bản ghi trên Hostinger

  1. Truy cập trang chủ Hostinger tại https://www.hostinger.vn/ và chọn đăng nhập để vào khu vực quản lý tên miền.

  2. Vào quản lý tên miền, tìm tên miền muốn thêm bản ghi.

  3. Chọn Tạo bản ghi.

  4. Lần lượt tạo các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu.

Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên Hostinger.

Last updated