Links

Tích hợp KiotViet

Kể từ sau thời điểm tích hợp KiotViet trên LadiFlow thành công:
 • Tất cả khách hàng mới tạo đều được đồng bộ sang LadiFlow
 • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng
 • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng
 1. 1.
  Tìm và chọn ứng dụng KiotViet trên danh sách ứng dụng tích hợp.
 1. 2.
  Chọn Thêm liên kết.
 2. 3.
  Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập vào kiotviet và đăng nhập với shop của bạn.
 3. 4.
  Tại trang KiotViet, Chọn Setting, chọn Thiết lập cửa hàng, sau đó chọn Thiết lập kết nối API.
 4. 5.
  Điền thông tin Tên kết nối trùng với tên cửa hàng bạn đã đăng ký. Sau đó chọn Lưu.
 1. 6.
  Sau đó copy lần lượt Tên kết nối, Client ID, Mã bảo mật trên KiotViet và paste vào Form trên LadiFlow.
 2. 7.
  Điền Tên tích hợp.
 3. 8.
  Sau đó chọn Lưu kết nối.
Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp KiotViet.