Tích hợp Wordpress

Kể từ sau thời điểm tích hợp Wordpress trên LadiFlow thành công:

 • Tất cả khách hàng mới tạo đều được đồng bộ sang LadiFlow

 • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng

 • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng

Lưu ý:Với các thông tin thời gian, LadiFlow nhận dữ liệu theo format: mm/dd/yyy ( tháng/ngày/năm). Nếu dữ liệu mà LadiFlow nhận được sai format sẽ dẫn tới sai hoặc lỗi dữ liệu.

1. Cài đặt Plugin LadiPage trong Wordpress.

 1. Đăng nhập trang quản trị website WordPress của bạn với quyền Admin.

 2. Tại menu Plugins chọn Add New để cài đặt plugins mới.

 3. Chọn Tệp file plugin LadiPage để cài đặt plugin vào Wordpress. Tải file TẠI ĐÂY

Trong trường hợp tải file.ladipage báo lỗi, vui lòng kiểm tra lại thông tin hosting, xem cấp quyền tải file không.

 1. Bấm chọn app LadiApp vừa cài, sau đó sao chép lại nội dung trong 2 ô API KEYAPI URL (Lưu ý: bấm Save Changes sau khi lấy API).

2. Tích hợp tài khoản Wordpress

 1. Tìm và chọn ứng dụng Wordpress trên danh sách ứng dụng tích hợp.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Mở 1 cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào trang Wordpress và đăng nhập với tài khoản của bạn.

 3. Trên Wordpress, chọn LadiApp. Copy API Key, Website URL lần lượt paste vào API Key và API URL trên Form lưu liên kết trên LadiFlow. Chọn Save changes trên wordpress để lưu dữ liệu.

 1. Đặt tên cho tích hợp của bạn và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Wordpress.

Last updated