Campaign

Campaign là gì?

Campaign là chiến dịch quảng cáo tiếp thị các sản phẩm/dịch vụ thông qua nhiều phương pháp, phương tiện và hình thức khác nhau.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu gửi broadcast. Họ có thể tạo một chiến dịch trên các kênh như: Email, SMS, Zalo ZNS, ZALO quan tâm, AI Call, Messenger... để gửi thông điệp đến khách hàng của mình. Đặc điểm của Chiến dịch khác với Flow là tính đồng thời. Khi đặt lịch hay gửi ngay thì thông điệp sẽ được gửi đồng thời đến tệp khách hàng đó.

Campaign là công cụ hiệu quả giúp bạn tạo, cá nhân hoá, tối ưu chi phí chiến dịch quảng cáo.

LadiFlow cung cấp các kênh gửi tin nhắn sau:

 • Email

 • SMS

 • Zalo ZNS

 • ZALO quan tâm

 • AI Call

 • Messenger

Tạo Campaign

 1. Chọn Campaigns trên thanh menu, sau đó chọn Tạo Campaign.

 1. Nhập Tên Campaign và tag( nếu có). Lưu ý tên campaign không được trùng với những campaign bạn đã có.

 2. Chọn kênh tin nhắn: tin nhắn messenger, zalo, gửi email.... sau đó chọn Bước tiếp theo.

 3. Nhập các thông tin cần thiết với kênh tin nhắn bạn đã chọn. Bạn có thể chọn quay lại để thay đổi tên campaign.

 4. Chọn tài khoản cấu hình tương ứng với kênh tin nhắn bạn chọn.

 5. Chọn bước tiếp theo .

 6. Chọn tệp khách hàng nhận tin: chọn tệp khách hàng(Segment), tuỳ chỉnh điều kiện.

 7. Chọn Segment hoặc các điều kiện giới hạn tệp khách hàng.

 8. Chọn chiến lược gửi: Gửi ngay, đặt lịch gửi.

 9. Nếu bạn chọn đặt lịch gửi, hãy chọn thời gian gửi Campaign.

 10. Chọn gửi Campaign .

Dựa theo thời gian gửi, kênh tin nhắn và tập khách hàng, hệ thống sẽ gửi đúng nội dung bạn mong muốn đến những khách hàng của bạn.

Tạm dừng chạy Campaign

Khi bạn gửi campaign, campaign chuyển sang trạng thái đang chạy. Nếu bạn muốn tạm dừng hãy thực hiện như sau.

Chọn campaign đang chạy, sau đó chọn tạm dừng.

Campaign sẽ ngừng chạy cho tới khi bạn tiếp tục.

Xoá Campaign

Chọn các campaign muốn xoá, sau đó chọn Hành động, sau đó chọn Xoá.

Sau đó xác nhận hành động xoá.

Nếu bạn xoá campaign đang chạy, LadiFlow sẽ dừng quá trình gửi campaign, các khách hàng chưa nhận được sẽ không nhận được.

Nhân bản Campaign

Chọn campaign muốn nhân bản, sau đó chọn Nhân bản

Hệ thống sẽ tạo ra 1 Campaign mới ở trạng thái Nháp, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu và Gửi Campaign nhân bản.

Lưu ý: Nếu Campaign được nhân bản chứa hành động bắt đầu Flow khác, Flow được gắn tại Campaign cũng được nhân bản. Bạn hãy xuất bản Flow nhân bản hoặc thay thế bằng Flow khác để gửi Campaign vừa nhân bản.

Last updated