Khi cập nhật hóa đơn

Khi bạn cập nhật hóa đơn ở tất cả các trạng thái trên KiotViet, kịch bản sẽ gửi tới khách hàng trong hóa đơn đó.

  1. Chọn trigger Khi cập nhật hóa đơn.

  2. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Với hóa đơn ở trạng thái hoàn thành, bạn thao tác cập nhật KiotViet sẽ hủy hóa đơn cũ, tạo hóa đơn mới với mã hóa đơn có dạng HDXXXXXX.YYY, LadiFlow sẽ cập nhật thông tin hóa đơn mới vào hóa đơn cũ đã ghi nhận trên LadiFlow và cập nhật doanh thu.

  • Với hóa đơn giao hàng, khi bạn cập nhật hóa đơn sang trạng thái hoàn thành thì mã hóa đơn không đổi. Bạn cần chọn Lưu hóa đơn 1 lần nữa để dữ liệu hóa đơn hoàn thành được cập nhật mới nhất.

  • Bạn có thể xem lịch sử hoạt động mua hàng của từng khách hàng.

Last updated