Campaign gửi Flow

Các bước thiết lập

Khi bạn muốn gửi 1 kịch bản tự động (Flow) tới toàn bộ tập khách hàng, đảm bảo rằng bạn đã xuất bản flow, bạn thực hiện như sau:

  1. Chọn loại Campaign: Kịch bản tự động.

  2. Chọn Flow muốn gửi. Lưu ý: Flow ở trạng thái đã xuất bản

  3. Chọn các tài khoản cấu hình (nếu có) Nếu Flow có chứa hành động gửi tin Messenger hoặc Zalo Quan tâm thì bạn cần chọn tài khoản cấu hỉnh Facebook và Zalo OA tương ứng.

  4. Chọn Tiếp theo để di chuyển tới bước 3

  5. Chọn tệp khách hàng nhận tin: chọn tệp khách hàng(Segment), tuỳ chỉnh điều kiện.

  6. Chọn gửi Campaign và xác nhận hành động

Lưu ý:

  • Hệ thống sẽ gửi dữ liệu Flow bạn chọn tại lần xuất bản gần nhất do đó hãy đảm bảo Flow đã đúng như bạn mong muốn trước khi gửi Campaign

  • Toàn bộ tập khách hàng bạn chọn trong Campaign sẽ được nhận Flow. Với các hành động mà khách hàng đó không đủ điều kiện gửi tin thì hệ thống ghi nhận thực hiện thất bại và vẫn thực hiện các hành động khác trong kịch bản.

Báo cáo của Campaign gửi Flow

Khi bạn xem báo cáo của Campaign gửi Flow, hệ thống sẽ điều hướng bạn đến báo cáo Flow. Bạn sẽ xem toàn bộ báo cáo của lần gửi tin của Campaign đó.

Last updated