Webinar mới

Khi bạn tạo 1 webinar mới.

Trigger sẽ hoạt động khi bạn tạo 1 webinar mới trên tài khoản Zoom đã tích hợp.

Gợi ý các hành động phù hợp với Trigger:

  • Thêm thành viên vào webinar

  • Gửi Email nếu đã thông tin địa chỉ email( đã xác thực) của khác hàng trên LadiFlow

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu đã thông tin số điện thoại khách hàng trên LadiFlow

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Webinar mới.

  1. Chọn tài khoản cấu hình Zoom. Nếu bạn chưa có, hãy tích hợp thêm.

  2. Mở mục Thiết lập Trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Kiểm tra tài khoản zoom, đảm bảo rằng tài khoản của bạn đang hoạt động.

Last updated