Báo cáo Tổng quan

Báo cáo tổng quan về Khách hàng, tin gửi và chi tiêu.

Giải thích các thông số báo cáo

API Credit còn lại: số credit còn lại trên tài khoản của bạn.

Số dư còn lại: số dư còn lại trên tài khoản của bạn.

Khách hàng mới: là số khách hàng mới trong khoảng thời gian lọc

Tin gửi thành công: là số hành động thực hiện thành công. Bao gồm các hành động: gửi Messenger, Zalo quan tâm, Zalo ZNS, gửi Email... và các hành động của LadiFlow: gắn tag, thêm trường tuỳ chỉnh...

Báo cáo khách hàng mới: báo cáo số lượng khách hàng mới theo thời gian.

Báo cáo tin đã gửi và chi tiêu: báo cáo số lượng hành động thực hiện thành công, thất bại, số credit đã dùng, số tiền đã dùng theo thời gian.

Last updated