Theo dõi tình trạng tài khoản

LadiFlow giúp bạn theo dõi tình trạng tài khoản Zalo Zns, số lượng tin campaign có thể gửi,email bounce, email complaint. Nếu bạn gửi các nội dung không phù hợp, spam tài khoản của bạn có thể sẽ bị Zalo, Google khoá .

Theo dõi tình trạng Zalo ZNS

Bạn chọn tài khoản cấu hình .

Bạn sẽ xem được số tin nhắn miễn phí còn lại, số tin đã gửi, chất lượng gửi,...

Tình trạng Campaign

Bạn có thể xem tỷ lệ số lượt gửi campaign còn lại của mình trong ngày.

Nếu số lượng khách hàng của bạn <1667, số lượng tin gửi Campaign của bạn là 5000/ngày, nếu không số lượng tin gửi tính bằng.

Số lượng tin gửi= số lượng khách hàng x3.

Tình trạng Email Bounce/ Email Complaint

Email bounce là các email không thể gửi được cho khách hàng gồm có 2 loại hard bounce và soft bounce. Hard bounce xuất hiện khi địa chỉ email không đúng, không thể nhận thêm thư mới. Soft bounce là tạm thời, xuất hiện khi hộp thư đầy hoặc server bị ngắt kết nối. Hầu hết các mail server coi sau 3 lần gửi email không thành công là hard bounce.

Email của bạn được tính là Email Complaint khi người nhận mail xác định đó là Spam.

Lưu ý:

  • khi khách hàng đã complaint về email của bạn, bạn sẽ không thể tiếp tục gửi email cho khách hàng đó nữa cho dù có xoá và tạo lại khách hàng.

  • Nếu số lượng complaint quá nhiều, thì bạn sẽ có khả năng bị khoá tài khoản LadiFlow.

Last updated