Lead từ TikTok Lead Ads Form

Trigger hoạt động khi có ai đó gửi thông tin biểu mẫu từ Tiktok lead ads form.

Hãy tạo Tiktok lead ads form trước khi tạo Flow.

Gợi ý các hành động phù hợp:

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký sequence, thêm trường tuỳ chỉnh....

  • Gửi Email nếu có thông tin Email tại lead ads form.

  • Gửi SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có thông tin số điện thoại tại lead ads form

  1. Chọn + Thêm trigger, tìm và chọn trigger Lead từ Tiktok lead ads form.

  1. Chọn tài khoản TikTok cấu hình. Đây là tài khoản chứa Lead ads form của bạn. Nếu chưa có tài khoản nào, hãy tích hợp thêm.

  2. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Chọn Lead ads form từ danh sách lead tiktok ads form của bạn.

  4. Chọn kiểm tra để đảm bảo tài khoản của bạn vẫn hoạt động.

Last updated