Kịch bản theo mục tiêu

LadiFlow cung cấp thư viện kịch bản mẫu theo mục tiêu sử dụng, giúp bạn và doanh nghiệp dễ dàng sử dụng.

Chọn Thư viện mẫu, sau đó chọn tab Kịch bản mẫu

Bạn có thể chọn kịch bản theo mục tiêu : nuôi dưỡng và chuyển đổi Lead, Tương tác và gia hạn, Giữ chân khách hàng, Cập nhật thông tin, Tối ưu hoá trải nghiệm...

Bạn cũng có thể chọn kịch bản theo nền tảng: Email, Zalo, Messenger..... để tìm ra kịch bản phù hợp.

Last updated