Tích hợp eSMS

eSMS là hệ thống tin nhắn SMS quảng cáo và chăm sóc khách hàng. Để sử dụng được tính năng gửi tin nhắn SMS, bạn cần đăng ký dịch vụ với eSMS trước khi tích hợp.

LadiFlow chỉ hỗ trợ gửi SMS với brand name là Chăm sóc khách hàng, không nhận brand name quảng cáo.

Sau khi có tài khoản và đã đăng ký dịch vụ với eSMS, bạn thực hiện các thao tác sau để tích hợp:

  1. Tìm và chọn ứng dụng eSMS

  1. Chọn Thêm liên kết.

  2. Mở 1 cửa sổ mới, truy cập vào eSMS (https://esms.vn) đăng nhập với tài khoản của bạn.

  3. Tại trang eSMS, chọn Quản lý Api như hình dưới đây:

  1. Sao chép lần lượt Api Key và Secrete Key dán vào Form thêm mới liên kết trên LadiFlow.

  1. Chọn loại tài khoản: brand name CSKH hoặc đầu số 10 số. Tuỳ theo dịch vụ bạn đã đăng ký với eSMS.

  2. Nhập tên brand name bạn đã đăng ký với eSMS. Nếu sai tên brand name, LadiFlow sẽ không thể gửi tin nhắn SMS.

  3. Nhập số điện thoại để kiểm tra tính năng gửi tin SMS. Nếu chưa nhận được tin nhắn, bạn hãy kiểm tra lại các thông tin dữ liệu.

  4. Điền Tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp eSMS.

Last updated