Bảng giá chi phí và giới hạn hệ thống

Bảng giá chi phí

Từ ngày 01.04.2024

Từ ngày 01.04.2024, LadiFlow sẽ thay đổi cơ chế tính phí giao dịch từ đơn vị API Credit sang đơn vị Điểm.

Với số dư API credit đang có trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ quy đổi sang đơn vị Điểm theo công thức sau:

Số dư điểm = Số dư API credit x 100
Tính năngChi phíGhi chú

Gửi Email

2 Điểm/tin

Zalo quan tâm: tin tư vấn

1000 tin nhắn miễn phí/tháng 8 tin tư vấn miễn phí 55 vnđ/tin với các tin tính phí 1 Điểm/ tin nhắn

Sau khi khách hàng tương tác lại sau 48h số lượng tin tư vấn miễn phí reset 8 tin với khách hàng đó. Nếu khách hàng không tương tác sau 48h sẽ trừ từ tổng số tin nhắn miễn phí đang còn, sau đó tính phí các tin tiếp theo.

Zalo quan tâm: tin giao dịch

165 vnđ/tin 1 Điểm/ tin nhắn

Zalo quan tâm: tin truyền thông

1 Điểm/tin nhắn

Zalo ZNS

200-1500vnđ/tin 1 Điểm/tin nhắn

Đồng bộ dữ liệu với bên thứ 3 (Zoom, Google Sheet,...)

1 Điểm/ lượt chạy

HTTP Request

1 Điểm/ lượt chạy

SMS

1 Điểm/tin

Chi phí của nhà mạng từ 400-800 vnđ/tin và thanh toán trực tiếp với ESMS

AI Call

1 Điểm/lượt gọi+ số block x 600 vnđ

30 giây tính 1 block. Thời gian tính block từ lúc khách hàng nhận cuộc gọi đến khi tắt máy

Messenger

1 điểm/hành động 1 điểm/tin nhắn

Hành động gồm có: like, trả lời bình luận Tin nhắn: tính riêng theo từng nội dung.

Email AI, Nội dung AI

Gọi T=Tổng số token/1000

X: phần nguyên của T

Z: phần thập phân của T

Giá trị Tổng số token do OpenAI trả về

Các hành động khác

1 Điểm/lượt chạy

 • Thêm Tag

 • Xóa Tag

 • Thêm trường tùy chỉnh

 • Xóa trường tùy chỉnh

 • Đăng kí Sequence

 • Hủy đăng ký theo dõi Sequence

 • Điều chỉnh Lead Scoring

 • Phân phối Voucher

 • Bắt đầu một Flow khác

 • Điều kiện

 • Hẹn giờ

 • Push Notification (Web)

 • Gửi tin LadiChat

 • Gửi thông báo telegram

 • Thêm thành viên vào cuộc họp, webinar Zoom

 • Tiktok ads postback

 • Thêm khách hàng vào sự kiện google calendar

Trước ngày 01.04.2024

Tính năngChi phí( trước 01.04.2024)Ghi chú

Gửi Email

0.03 credit/tin

Zalo quan tâm: tin tư vấn

1000 tin nhắn miễn phí/tháng 8 tin tư vấn miễn phí 55 vnđ/tin với các tin tính phí 0.01 credit/ tin nhắn

Sau khi khách hàng tương tác lại sau 48h số lượng tin tư vấn miễn phí reset 8 tin với khách hàng đó. Nếu khách hàng không tương tác sau 48h sẽ trừ từ tổng số tin nhắn miễn phí đang còn, sau đó tính phí các tin tiếp theo.

Zalo quan tâm: tin giao dịch

165 vnđ/tin 0.01 credit/ tin nhắn

Zalo quan tâm: tin truyền thông

0.01 credit/ tin nhắn

Zalo ZNS

200-1500vnđ/tin 0.01 credit/tin nhắn

Đồng bộ dữ liệu với bên thứ 3 (Zoom, Google Sheet,...)

0.01 credit/lượt chạy

HTTP Request

0.01 credit/lượt chạy

SMS

0.01 credit/tin

Chi phí của nhà mạng từ 400-800 vnđ/tin và thanh toán trực tiếp với ESMS

AI Call

0.01 credit+ số block x 600 vnđ

30 giây tính 1 block. Thời gian tính block từ lúc khách hàng nhận cuộc gọi đến khi tắt máy

Messenger

0.01 credit/hành động

0.01 credit/tin nhắn

Hành động gồm có: like, trả lời bình luận Tin nhắn: tính riêng theo từng nội dung.

Email AI, Nội dung AI

Gọi T=Tổng số token/1000

X: phần nguyên của T

Z: phần thập phân của T

Giá trị Tổng số token do OpenAI trả về

Các hành động khác

0.01 credit/lượt chạy

 • Thêm Tag

 • Xóa Tag

 • Thêm trường tùy chỉnh

 • Xóa trường tùy chỉnh

 • Đăng kí Sequence

 • Hủy đăng ký theo dõi Sequence

 • Điều chỉnh Lead Scoring

 • Phân phối Voucher

 • Bắt đầu một Flow khác

 • Điều kiện

 • Hẹn giờ

 • Push Notification (Web)

 • Gửi tin LadiChat

 • Gửi thông báo telegram

 • Thêm thành viên vào cuộc họp, webinar Zoom

 • Tiktok ads postback

 • Thêm khách hàng vào sự kiện google calendar

Giới hạn hệ thống

 1. Trong khoảng thời gian 100 giây, 1 khách hàng chỉ được chạy flow 1 lần duy nhất, sau đó phải chờ để chạy lần tiếp theo. Nếu không, Flow sẽ không bị chặn không thể thực hiện được.

 2. Với 1 flow, 1 khách hàng chỉ được chạy flow đó tối đa 5 lần/ngày. Sau đó Flow sẽ không thực hiện với khách hàng đó nếu tiếp tục kích hoạt trigger.

 3. Số lượng lượt chạy Flow, Campaign, Sequence trong ngày: Số lượt chạy Flow, số lượng tin gửi ở Campaign, Số lượng tin đã gửi ở Sequence được tính dựa theo số lượng khách hàng bạn có trên LadiFlow.

Nếu số lượng khách hàng của bạn <6667, số lượt chạy Trigger, Sequence của bạn là 20.000/ngày.

Nếu số lượng khách hàng của bạn <1667, số lượng tin gửi Campaign của bạn là 5000/ngày.

Nếu không, tính theo công thức sau:

 • Số lượng lượt chạy Trigger= số lượng khách hàng x3/ngày.

 • Số lượng tin gửi Campaign= số lượg khách hàng x3/ngày.

 • Số lượng tin gửi Sequence= số lượng khách hàng x3/ngày.

Các tin nhắn hay lượt chạy Trigger vượt quá số lượng cho phép đều không thực hiện được.

Lưu ý:

 • Số lượt lượt chạy/tin gửi sẽ tính trên số lượng gửi ( không tính trên số lượng thành công/ đã nhận).

 • Trường hợp khách hàng nhập thêm khách hàng thì số lượng này cũng sẽ tăng theo sau khi khách hàng được thêm mới.

 • Tạm thời chưa giới hạn các request webhook của khách hàng.

 • Sau 2h sáng hàng ngày sẽ reset lại giới hạn request.

Giới hạn số email gửi

Số email gửi trong 1 ngày khác nhau theo từng tài khoản gmail bạn tích hợp. Con số này do Google quy định với mỗi người nhận email được tính là 1 tin và giới hạn sẽ được cập nhật sau 24h hàng ngày. Dưới đây là các số liệu mới nhất:

Loại giới hạnGiới hạn gửi

Số lượng email gửi/tài khoản

 • Google workspace: 2000/ngày

 • Tài khoản dùng thử: 500/ngày

Số người nhận/ tin khi gửi tin qua SMT hoặc Gmail API

 • 100

Số người nhận/tin trong Google Workspace

Tối đa 2000 người/tin

Nếu bạn gửi vượt quá giới hạn này trong ngày, các tin sau đó sẽ gửi thất bại.

Last updated