Links
Comment on page

Bảng giá chi phí và giới hạn hệ thống

Bảng giá chi phí

Tính năng
Chi phí
Ghi chú
Gửi Email
0.03 credit/tin
Zalo quan tâm: tin tư vấn
1000 tin nhắn miễn phí/tháng 8 tin tư vấn miễn phí 55 vnđ/tin với các tin tính phí 0.01 credit/ tin nhắn
Sau khi khách hàng tương tác lại sau 48h số lượng tin tư vấn miễn phí reset 8 tin với khách hàng đó. Nếu khách hàng không tương tác sau 48h sẽ trừ từ tổng số tin nhắn miễn phí đang còn, sau đó tính phí các tin tiếp theo.
Zalo quan tâm: tin giao dịch
165 vnđ/tin 0.01 credit/ tin nhắn
Zalo quan tâm: tin truyền thông
0.01 credit/ tin nhắn
Zalo ZNS
30.000 tin nhắn miễn phí đầu tiên sau khi đăng ký với CSKH 200-1500vnđ/tin 0.01 credit/tin nhắn
Nếu sử dụng hết 30.000 tin miễn phí, chi phí tính theo biểu phí của ZNS (200-1500 vnđ)
Đồng bộ dữ liệu với bên thứ 3 (Zoom, Google Sheet,...)
0.01 credit
HTTP Request
0.01 credit
SMS
0.01 credit + phí của nhà mạng/tin
Chi phí của nhà mạng từ 400-800 vnđ/tin
AI Call
0.01 credit+ số block x 600 vnđ
30 giây tính 1 block. Thời gian tính block từ lúc khách hàng nhận cuộc gọi đến khi tắt máy
Messenger
0.01 credit/hành động
0.01 credit/tin nhắn
Hành động gồm có: like, trả lời bình luận Tin nhắn: tính riêng theo từng nội dung.
Các hành động khác
0.01 credit
 • Thêm Tag
 • Xóa Tag
 • Thêm trường tùy chỉnh
 • Xóa trường tùy chỉnh
 • Đăng kí Sequence
 • Hủy đăng ký theo dõi Sequence
 • Điều chỉnh Lead Scoring
 • Phân phối Voucher
 • Bắt đầu một Flow khác
 • Điều kiện
 • Hẹn giờ
 • Push Notification (Web)
 • Gửi tin LadiChat
 • Gửi thông báo telegram
 • Thêm thành viên vào cuộc họp, webinar Zoom
 • Tiktok ads postback
 • Thêm khách hàng vào sự kiện google calendar

Giới hạn hệ thống

 1. 1.
  Trong khoảng thời gian 100 giây, 1 khách hàng chỉ được chạy flow 1 lần duy nhất, sau đó phải chờ để chạy lần tiếp theo. Nếu không, Flow sẽ không bị chặn không thể thực hiện được.
 2. 2.
  Với 1 flow, 1 khách hàng chỉ được chạy flow đó tối đa 5 lần/ngày. Sau đó Flow sẽ không thực hiện với khách hàng đó nếu tiếp tục kích hoạt trigger.
 3. 3.
  Số lượng lượt chạy Flow, Campaign, Sequence trong ngày: Số lượt chạy Flow, số lượng tin gửi ở Campaign, Số lượng tin đã gửi ở Sequence được tính dựa theo số lượng khách hàng bạn có trên LadiFlow.
Nếu số lượng khách hàng của bạn <6667, số lượt chạy Trigger, Sequence của bạn là 20.000/ngày.
Nếu số lượng khách hàng của bạn <1667, số lượng tin gửi Campaign của bạn là 5000/ngày.
Nếu không, tính theo công thức sau:
 • Số lượng lượt chạy Trigger= số lượng khách hàng x3/ngày.
 • Số lượng tin gửi Campaign= số lượg khách hàng x3/ngày.
 • Số lượng tin gửi Sequence= số lượng khách hàng x3/ngày.
Các tin nhắn hay lượt chạy Trigger vượt quá số lượng cho phép đều không thực hiện được.
Lưu ý:
 • Số lượt lượt chạy/tin gửi sẽ tính trên số lượng gửi ( không tính trên số lượng thành công/ đã nhận).
 • Trường hợp khách hàng nhập thêm khách hàng thì số lượng này cũng sẽ tăng theo sau khi khách hàng được thêm mới.
 • Tạm thời chưa giới hạn các request webhook của khách hàng.
 • Sau 2h sáng hàng ngày sẽ reset lại giới hạn request.

Giới hạn số email gửi

Số email gửi trong 1 ngày khác nhau theo từng tài khoản gmail bạn tích hợp. Con số này do Google quy định với mỗi người nhận email được tính là 1 tin và giới hạn sẽ được cập nhật sau 24h hàng ngày. Dưới đây là các số liệu mới nhất:
Loại giới hạn
Giới hạn gửi
Số lượng email gửi/tài khoản
 • Google workspace: 2000/ngày
 • Tài khoản dùng thử: 500/ngày
Số người nhận/ tin khi gửi tin qua SMT hoặc Gmail API
 • 100
Số người nhận/tin trong Google Workspace
Tối đa 2000 người/tin
Nếu bạn gửi vượt quá giới hạn này trong ngày, các tin sau đó sẽ gửi thất bại.