Khách hàng

Khách hàng trong marketing là những đối tượng người tiêu dùng hoặc tổ chức mà các doanh nghiệp đang hướng đến để phục vụ cho mục đích tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Trong LadiFlow, Khách hàng là tập liên hệ mà các chiến lược marketing đang hướng tới.

Khách hàng có thể từ nhiều nền tảng khác nhau. LadiFlow định danh khách hàng dựa trên email của họ. Trong trường hợp khách hàng đến từ Facebook hay Zalo hoặc chỉ có số điện thoại thì mặc định, LadiFlow sẽ khởi tạo địa chỉ Email cho khách đó với cấu trúc:

  • Facebook: fbuid@facebook.com (ví dụ: 3879756995427464@facebook.com)

  • Zalo: zaloid@zalo.com (ví dụ: 4500741864367724810@zalo.com)

  • Số điện thoại: phone.ladiflow@ladimail.com (Ví dụ: 0988405404.ladiflow@ladimail.com)

LadiFlow cung cấp tính năng xác thực email giúp bạn và doanh nghiệp xác định được các email rác thông qua bộ lọc nâng cao với trường "Xác thực Email".

Bạn hoàn toàn có thể được cập nhật thông tin tại LadiFlow thông qua nhiều cách khác nhau như Thủ công hoặc Tự động thông qua một Flow, Sequence.

Khi bạn tích hợp các nền tảng mạng xã hội với LadiFlow (Facebook, Zalo) dữ liệu khách hàng sẽ tự động cập nhật trên LadiFlow khi có tài khoản mới tương tác. Ngoài ra, chỉ khi kích hoạt Trigger trong Flow, dữ liệu khách hàng mới tự động được cập nhật.

Lưu ý:Với các thông tin thời gian, LadiFlow nhận dữ liệu theo format: mm/dd/yyyy ( tháng/ngày/năm). Nếu dữ liệu mà LadiFlow nhận được sai format sẽ dẫn tới sai hoặc lỗi dữ liệu.

Xem danh sách khách hàng

Chọn Khách hàng trên thanh menu, sau đó chọn Quản lý khách hàng.

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo tên, email, số điện thoại.

Bộ Lọc nâng cao giúp bạn tìm kiếm khách hàng theo các điều kiện tuỳ chỉnh. Trong đó Tất cả điều kiện tương đương với biểu thức logic AND(Và), Một trong các điều kiện tương đương với biểu thức logic OR( hoặc).

Xoá khách hàng

Để xoá nhiều khách hàng 1 lúc, bạn chọn các khách hàng muốn xoá, sau đó chọn Hành động, chọn Xoá các bản ghi đã chọn.

Để xoá từng khách hàng, bạn chọn khách hàng muốn xoá và chọn Xoá.

Xác nhận hành động xoá, chọn Xoá.

Khi bạn xem lại báo cáo Flow, Sequence, Campaign có các khách hàng đã xoá thông tin khách hàng sẽ hiển thị "Khách hàng đã xoá".

Last updated