Links
Comment on page

Khách hàng

Khách hàng trong marketing là những đối tượng người tiêu dùng hoặc tổ chức mà các doanh nghiệp đang hướng đến để phục vụ cho mục đích tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Trong LadiFlow, Khách hàng là tập liên hệ mà các chiến lược marketing đang hướng tới.
Khách hàng có thể từ nhiều nền tảng khác nhau. LadiFlow định danh khách hàng dựa trên email của họ. Trong trường hợp khách hàng đến từ Facebook hay Zalo hoặc chỉ có số điện thoại thì mặc định, LadiFlow sẽ khởi tạo địa chỉ Email cho khách đó với cấu trúc:
LadiFlow cung cấp tính năng xác thực email giúp bạn và doanh nghiệp xác định được các email rác thông qua bộ lọc nâng cao với trường "Xác thực Email".
Bạn hoàn toàn có thể được cập nhật thông tin tại LadiFlow thông qua nhiều cách khác nhau như Thủ công hoặc Tự động thông qua một Flow, Sequence.
Khi bạn tích hợp các nền tảng mạng xã hội với LadiFlow (Facebook, Zalo) dữ liệu khách hàng sẽ tự động cập nhật trên LadiFlow khi có tài khoản mới tương tác. Ngoài ra, chỉ khi kích hoạt Trigger trong Flow, dữ liệu khách hàng mới tự động được cập nhật.
Lưu ý:Với các thông tin thời gian, LadiFlow nhận dữ liệu theo format: mm/dd/yyyy ( tháng/ngày/năm). Nếu dữ liệu mà LadiFlow nhận được sai format sẽ dẫn tới sai hoặc lỗi dữ liệu.

Xem danh sách khách hàng

Chọn Khách hàng trên thanh menu, sau đó chọn Quản lý khách hàng.
Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo tên, email, số điện thoại.
Bộ Lọc nâng cao giúp bạn tìm kiếm khách hàng theo các điều kiện tuỳ chỉnh. Trong đó Tất cả điều kiện tương đương với biểu thức logic AND(Và), Một trong các điều kiện tương đương với biểu thức logic OR( hoặc).

Nhập file Khách hàng

Nếu bạn đã có tập khách hàng, chỉ cần nhập file LadiFlow sẽ tự động thêm dữ liệu khách hàng.
 1. 1.
  Bạn hãy xuất file khách hàng để xem Template mẫu.
 2. 2.
  Thay thế dữ liệu vào file để nhập.
 3. 3.
  Chọn Nhập danh sách và chọn file của bạn.
Tuỳ theo lượng dữ liệu bạn nhập, thời gian xử lý dữ liệu sẽ khác nhau tối đa 10 phút. Sau 10 phút bạn reload lại trang, dữ liệu mới sẽ xuất hiện.
Nếu khách hàng trong file trùng email với khách hàng đã có trên LadiFlow, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu mới theo File.
Nếu trong file dữ liệu khách hàng có các khách hàng trùng email, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho bạn những khách hàng có email trùng và không thực hiện tạo dữ liệu khách hàng.
Nếu trong file chứa dữ liệu khách hàng không hợp lệ, hệ thống bỏ qua khách hàng không hợp lệ, tiếp tục xử lý các khách hàng khác.
LadiFlow cho phép bạn nhập file dữ liệu lên tới 30.000 khách hàng /sheet không giới số sheet và loại file cho phép là .xls và .xlsx. ( File nhập phải đúng như template File danh sách khách hàng được xuất trên LadiFlow).

Xuất file khách hàng

LadiFlow cho phép bạn và doanh nghiệp xuất file Excel danh sách khách hàng nhanh chóng:
 • Xuất danh sách khách hàng theo trang đang xem.
 • Xuất tất cả các khách hàng được chọn.
 • Xuất tất cả khách hàng theo điều kiện.
Nếu dữ liệu xuất không dưới 1000 khách hàng thì file dữ liệu sẽ được tải xuống thiết bị của bạn ngay khi hoàn thành.
Nếu dữ liệu xuất trên 1000 khách hàng thì hệ thống sẽ gửi email cho bạn danh sách file dữ liệu. Mỗi file tối đa 30.000 khách hàng.

Xoá khách hàng

Để xoá nhiều khách hàng 1 lúc, bạn chọn các khách hàng muốn xoá, sau đó chọn Hành động, chọn Xoá các bản ghi đã chọn.
Để xoá từng khách hàng, bạn chọn khách hàng muốn xoá và chọn Xoá.
Xác nhận hành động xoá, chọn Xoá.
Khi bạn xem lại báo cáo Flow, Sequence, Campaign có các khách hàng đã xoá thông tin khách hàng sẽ hiển thị "Khách hàng đã xoá".