Tích hợp Nhanhvn

Để tích hợp Nhanhvn trên LadiFlow, tài khoản Nhanh của bạn cần cấp quyền truy cập API. Bạn thực hiện như sau trên Nhanhvn:

  1. Vào Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt chung

  1. Bật Cài đặt Open API.

Thao tác thêm mới tích hợp Nhanhvn trên LadiFlow

  1. Tìm ứng dụng Nhanhvn trong thư viện tích hợp

  2. Chọn Thêm liên kết

  1. Điền Tên tích hợp

  2. Chọn Kết nối với Nhanh và đăng nhập tài khoản Nhanh

  3. Điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết

Các trường tùy chỉnh dữ liệu khách hàng

Các mã trường tùy chỉnh dưới đây, nếu bạn cần dữ liệu nào hãy tạo trường tùy chỉnh tương ứng vào tài khoản. Hệ thống sẽ tự động lưu dữ liệu vào các trường dữ liệu này.

Last updated