Người mới đăng ký Webinar

Khi có người đăng ký tham dự Webinar của bạn

Trigger hoạt động khi có người mới đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến trên Zoom.

Lưu ý:

  • Trigger được hoạt động khi thời điểm kích hoạt trigger mà webinar của bạn chưa diễn ra.

Gợi ý các hành động phù hợp với Trigger:

  • Gửi Email

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu có thông tin số điện thoại khách hàng trên LadiFlow.

  1. Chọn +Thêm Trigger, sau đó tìm và chọn trigger Người mới đăng ký Webinar.

  1. Chọn tài khoản Zoom cấu hình, đây là tài khoản có các hội thảo trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy tích hợp thêm.

  2. Mở mục Thiết lập Trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Chọn cuộc họp sắp diễn ra. Đây là webinar sắp diễn ra của bạn.

  4. Kiểm tra tài khoản zoom, đảm bảo rằng tài khoản của bạn đang hoạt động.

Last updated