Zalo

LadiFlow cung cấp các sự kiện tương tác với Zalo OA của bạn như sau:

  • Quan tâm Zalo OA: sự kiện khách hàng quan tâm tài khoản Zalo OA của bạn.

  • Zalo chat keywords: có ai đó nhắn tin với tài khoản Zalo OA của bạn.

  • Zalo lead ads form: khi có ai đó gửi thông tin từ lead ads form.

Để đăng ký tài khoản Zalo OA xem thêm tại đây.

Last updated