Làm thế nào để tạo Flow?

Đầu tiên, để tạo Flow bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

 • Đối tượng khách hàng bạn muốn thực hiện kịch bản là gì? (Segment, điều kiện ...)

 • Các dữ liệu khách hàng của bạn từ các nguồn nào? (Facebook, Zalo, Website...)

 • Kênh tin nhắn bạn sẽ gửi thông điệp là kênh nào? (Messenger, Zalo, Email, SMS...)

 • Các hành động thực hiện thay đổi dữ liệu khách hàng gồm những gì?

LadiFlow cung cấp cho bạn 3 cách để tạo Flow.

Cách 1: Sử dụng thư viện kịch bản mẫu

LadiFlow cung cấp kho thư viện Flow mẫu giúp bạn tạo Flow hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tái sử dụng thư viện kịch bản Flow mà bạn đã lưu.

 1. Chọn Tạo Flow, sau đó chọn Sử dụng Flow mẫu.

 2. Chọn Flow muốn sử dụng. Tab Kịch bản mẫu chứa những kịch bản mà LadiFlow cung cấp, Tab Kịch bản của tôi chứa những kịch bản mà bạn đã lưu. Bạn có thể lọc theo mục đích và nền tảng để tìm ra Flow phù hợp.

 3. Chọn Sử dụng để dùng Flow đó. Sau đó 1 Flow nháp sẽ được tạo trên màn hình danh sách của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, cấu hình flow đó cho phù hợp.

Để xem thêm thông tin về kịch bản mẫu, truy cập Kịch bản theo mục tiêu

Cách 2: Tự tạo flow

 1. Chọn Tạo Flow, sau đó chọn Tạo Flow.

 2. Điền tên Flow, tags và chọn Tạo Flow. Nếu bạn muốn chia sẻ flow, hãy bật tính năng Chia sẻ.

 3. Chọn Thêm Trigger, sau đó tìm và chọn đúng Trigger mong muốn. Hiện tại Ladiflow cung cấp hơn 100 + Trigger trên các nền tảng khác nhau.

 4. Chọn Thêm hành động, sau đó tìm và chọn các hành động mong muốn. Ladiflow cung cấp các hành động trên các nền tảng phổ biến như: Facebook, Zalo, Email, LadiChat..... Tìm kiếm hành động dựa theo từ khoá và nền tảng giúp bạn tìm kiếm hành động nhanh nhất.

 5. Điền đầy đủ thông tin Trigger và hành động

 6. Nối các hành động thành chuỗi. Xem thêm tại #lam-the-nao-de-noi-cac-hanh-dong-thanh-chuoi.

 7. Chọn Xuất bản để xuất bản Flow. Bạn có thể chọn danh sách trigger muốn kích hoạt ngay sau khi flow xuất bản. Flow chưa xuất bản sẽ ở trạng thái Flow nháp.

Lưu ý:

 • Tên Flow không được trùng với các Flow đã chọn. Chỉ có thể kích hoạt trigger khi Flow đã xuất bản và đã đầy đủ thông tin.

 • Flow có ít nhất 1 hành động mới có thể xuất bản.

 • Để kịch bản có thứ tự các hành động, bạn nên nối các hành động thành chuỗi. Những hành động rõ và sáng là hành động đã được nối, các hành động bị mờ chưa được nối.

LadiFlow cung cấp cho bạn 2 chế độ xây dựng Flow: Classic builder và Flow builder.

Classic builder là chế độ thiết kế cổ điển, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các trigger, hành động và preview flow.

Flow builder giúp bạn thiết kế flow dưới dạng biểu đồ trình tự, cung cấp cái nhìn tổng quan về luồng hành động. Để xem thêm về Flow builder truy cập Hướng dẫn sử dụng Flow Builder

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi chế độ linh hoạt để phù hợp, thuận tiện trong việc xây dựng flow.

Cách 3: Nhập file .ladiflow

Ladiflow cho phép bạn tải xuống Flow của bạn dưới dạng .ladiflow file. Bạn có thể nhập file .ladiflow để sử dụng như một kịch bản mẫu.

 1. Chọn Tạo Flow, sau đó chọn Tải Flow từ máy tính của bạn

 2. Chọn file .ladiflow và tải lên. Sau khi tải lên thành công, một flow nháp sẽ được tạo trên màn hình.

Để xuất file .ladiflow, bạn chọn flow mong muốn, và chọn Xuất file .ladiflow. File sẽ được tải về máy sau khi hoàn thành.

Last updated