Tạo các bản ghi trên HOSTVN

Truy cập trang quản trị tên miền của HOSTVN tại https://dns.hostvn.net/.

Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại HOSTVN để đăng nhập.

Bước 2: Chọn Quản lý DNS tại tên miền cần trỏ về LadiPage.

Bước 3: Tạo lần lượt các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu trên thông tin chi tiết

Sau khi đã tạo thành công các bản ghi, bạn quay trở lại bản ghi tên miền trên LadiFlow. Chọn Xác thực để hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin bản ghi bạn đã tạo.

Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên HOSTVN.

Last updated