Báo cáo sequence

LadiFlow cung cấp cho bạn báo cáo sequence đầy đủ chi tiết từng tin nhắn giúp doanh nghiệp có thể đánh giá chất lượng Sequence.

 1. Chọn Sequence muốn xem báo cáo, sau đó chọn Báo cáo.

Giải thích các chỉ số trong báo cáo

 • Đã gửi: số lượng tin nhắn đã gửi.

 • Đã nhận: số lượng tin nhắn gửi thành công.

 • Tỷ lệ nhận= số lượng đã nhận/ số lượng đã gửi.

 • Đã mở: tổng số lần khách hàng mở xem tin nhắn.

 • Tỷ lệ mở= số lượng đã mở/ số lượng đã gửi.

 • Đã click: tổng số lượt click vào link, button trong tin nhắn.

 • Tỷ lệ click= số lượng đã click/số lượng đã gửi.

Xem báo cáo chi tiết từng tin nhắn

 1. Di chuyển con trỏ chuột vào khu vực tin nhắn muốn xem báo cáo.

 2. Chọn Báo cáo.

LadiFlow cung cấp báo cáo tổng quan về:

 • Số lượt gửi, đã nhận, đã mở, đã click...

 • Báo cáo chi tiết hoạt động dẫn link, top khách hàng, top dịch vụ email, top thiết bị khách sử dụng.

 • Với campaign gửi email LadiFlow cung cấp các thông tin chỉ số báo cáo sau. Huỷ đăng ký: số lượng khách hàng huỷ đăng ký nhận email từ bạn. Lượt bounce: số lượng Email Bounce. Lượt complaint: số lượng tin nhắn đánh dấu là spam.

Last updated