Links

Tích hợp LadiSales, LadiChat, LadiLink

Tích hợp LadiSales

Kể từ sau thời điểm tích hợp LadiSales trên LadiFlow thành công:
 • Tất cả khách hàng mới tạo đều được đồng bộ sang LadiFlow
 • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng
 • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng
 1. 1.
  Tìm ứng dụng LadiSales.
 1. 2.
  Chọn Thêm liên kết.
 2. 3.
  Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập LadiSales và đăng nhập với tài khoản của bạn.
 3. 4.
  Chọn Cài đặt, sau đó chọn API.
 1. 5.
  Copy API key.
 1. 6.
  Dán vào phần API key trên form của LadiFlow. Điền tên tích hợp và chọn lưu liên kết.
 1. 7.
  Truy cập Cài đặt, sau đó chọn Tích hợp. Copy API key tại mục Kết nối API.
 1. 8.
  Truy cập ladisales, Chọn Cài đặt, sau đó chọn Webhook.
 2. 9.
  Chọn Thêm Webhook, điền các thông tin như mẫu form dưới đây, và chọn Lưu. API Url: https://api.service.ladiflow.com/1.0/webhook/ladisales API Request Header bạn điền như format sau : {"Api-Key": "api key của ladiflow bạn vừa copy"} Lưu ý: Cần tích chọn hết các quyền cho phép trên LadiSales.
Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp LadiSales.

Tích hợp LadiChat

 1. 1.
  Tìm và chọn ứng dụng LadiChat.
 2. 2.
  Chọn Thêm liên kết.
 3. 3.
  Mở cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào LadiChat và đăng nhập với tài khoản của bạn.
 4. 4.
  Chọn Cài đặt , chọnTích hợp, sau đó chọn Tích hợp API.
 5. 5.
  Chọn Sao chép mã, dán vào mục API key trên LadiFlow.
 6. 6.
  Điền tên tích hợpchọn lưu liên kết .
 1. 7.
  Truy cập Cài đặt, sau đó chọn Tích hợp. Copy API key tại mục Kết nối API.
 1. 8.
  Mở lại LadiChat, Chọn Cài đặt, chọn Tích hợp, sau đó chọn Webhook.
 2. 9.
  Chọn Tạo Webhook mới và điền thông tin như hình sau và chọn Lưu lại.
Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp LadiChat.
 1. 1.
  Tìm và chọn ứng dụng LadiLink trên danh sách ứng dụng tích hợp
 1. 2.
  Chọn Thêm liên kết
 1. 3.
  Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập LadiLink và đăng nhập với tài khoản của bạn
 2. 4.
  Tại LadiLink, chọn Cài đặt, sau đó chọn Tích hợp API. Sao chép API key và dán vào form thêm mới liên kết trên LadiFlow
 1. 5.
  Đặt tên tích hợp và chọn Lưu liên kết
LadiLink là ứng dụng giúp bạn rút gọn các đường dẫn phù hợp gắn link vào email, tin nhắn...
Lưu ý: Với mỗi tài khoản, chỉ được 1 tích hợp LadiLink.