Tích hợp LadiPage Ecommerce, LadiChat, LadiLink

Tích hợp LadiPage Ecommerce

Kể từ sau thời điểm tích hợp LadiSales trên LadiFlow thành công:

 • Tất cả khách hàng mới tạo đều được đồng bộ sang LadiFlow

 • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng

 • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng

 1. Tìm ứng dụng LadiSales.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập LadiPage Ecommerce và đăng nhập với tài khoản của bạn.

 3. Chọn Cài đặt, sau đó chọn API.

 1. Copy API key.

 1. Dán vào phần API key trên form của LadiFlow. Điền tên tích hợp và chọn lưu liên kết.

 1. Truy cập Cài đặt, sau đó chọn Tích hợp. Copy API key tại mục Kết nối API.

 1. Truy cập LadiPage Ecommerce, Chọn Cài đặt, sau đó chọn Webhook.

 2. Chọn Thêm Webhook, điền các thông tin như mẫu form dưới đây, và chọn Lưu. API Url: https://api.service.ladiflow.com/1.0/webhook/ladisales API Request Header bạn điền như format sau : {"Api-Key": "api key của ladiflow bạn vừa copy"} Lưu ý: Cần tích chọn hết các quyền cho phép trên LadiSales.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp LadiSales.

Các trạng thái đơn hàng của Ecommerce

Tên trườngMã trườngGiá trị

Last Order Status

last_order_status

 • Open: Đơn hàng mở

 • Cancel: Đơn bị hủy

Last order shipping status

last_order_shipping_status

 • Pending: Chưa giao

 • ReadyToPick: Đã đóng gói

 • Delivering: Đang giao

 • Delivered: Đã giao

 • DeliveredToPostMan: Đã giao cho bưu tá

 • Returning: Đang hoàn trả

 • Returned: Hoàn trả

 • Canceled: Đã hủy

Last Order Payment Status

last_order_payment_status

 • Pending: Chưa thanh toán

 • Success: Đã thanh toán

Last Order Payment Method

last_order_payment_method

 • COD: COD

 • ZALO_PAY: Zalo pay

 • MOMO: MoMo

 • VN_PAY: VnPay

 • ALE_PAY: AlePay

 • BANK: Chuyển khoản

 • VNPT_EPAY: Vnpt Epay

 • SHOPEE_PAY: ShoppePay

 • PAYPAL: Paypal

 • STRIPE: Stripe

 • APPOTA: Appotal pay

 • FINAN: Finan(Sổ bán hàng)

Tích hợp LadiChat

 1. Tìm và chọn ứng dụng LadiChat.

 2. Chọn Thêm liên kết.

 3. Mở cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào LadiChat và đăng nhập với tài khoản của bạn.

 4. Chọn Cài đặt , chọnTích hợp, sau đó chọn Tích hợp API.

 5. Chọn Sao chép mã, dán vào mục API key trên LadiFlow.

 6. Điền tên tích hợpchọn lưu liên kết .

 1. Truy cập Cài đặt, sau đó chọn Tích hợp. Copy API key tại mục Kết nối API.

 1. Mở lại LadiChat, Chọn Cài đặt, chọn Tích hợp, sau đó chọn Webhook.

 2. Chọn Tạo Webhook mới và điền thông tin như hình sau và chọn Lưu lại.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp LadiChat.

 1. Tìm và chọn ứng dụng LadiLink trên danh sách ứng dụng tích hợp

 1. Chọn Thêm liên kết

 1. Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập LadiLink và đăng nhập với tài khoản của bạn

 2. Tại LadiLink, chọn Cài đặt, sau đó chọn Tích hợp API. Sao chép API key và dán vào form thêm mới liên kết trên LadiFlow

 1. Đặt tên tích hợp và chọn Lưu liên kết

LadiLink là ứng dụng giúp bạn rút gọn các đường dẫn phù hợp gắn link vào email, tin nhắn...

Lưu ý: Với mỗi tài khoản, chỉ được 1 tích hợp LadiLink.

Last updated